1. Натисніть "Платіжна система" -> "ПП-транзакції"

2. Навпроти необхідної транзакції натисніть "Детальніше"

3. У списку, що з'явився, ви можете побачити номер ПП-транзакції, суму транзакції, суму комісії ПП, суму комісії SkladUSA, та суму, що була зарахована на рахунок після зняття всіх комісій. При поверненні (повному чи частковому) з вашого рахунку буде списана сума, з урахуванням знятих раніше комісій. Комісія ПП та складу буде повернена автоматично, пропорційно сумі повернення

4. Натисніть "Запит на повернення оплат"

5. У полі "Часткове відшкодування" автоматично прописана повна сума транзакції. Ви можете змінити цю сумму в меншу сторону, у випадку, якщо ви хочете зробити часткове повернення. В полі "Транзакції" видно номер транзакції в системі та повну суму транзакції. За бажанням додайте коментар

6. Натисніть "Створити"

7. Щоб виконати повернення, натисніть "Refund". Для підтвердження, необхідно ввести код Google Authenticator з мобільного додатку. Як підключити Google Authenticator?

8. Після повернення запит зберігається в списку запитів на повернення. Також тут можна знайти номер ПП-транзакції повернення, як підтвердження виконання повернення.

10. В розділі "ПП-транзакціі" транзакція зберігається, але з негативним балансом, що говорить про те яка сума була повернена (1 число - сума, що була зарахована на баланс в наслідок транзакції, 2 число - сумма, що була повернена покупцю).